Oprogramowanie sklepu internetowego

Oprogramowanie naszego sklepu internetowego bazuje na frameworku Kohana. Rozwiązanie to w połączeniu z wysokiej jakości kodem przygotowanym przez naszych Inżynierów zaowocowało bardzo wysoką wydajnością naszych systemów e-commerce. System jest napisany w PHP5. Zgodnie z modelem projektowym HMVC.

Ogromną zaletą naszego oprogramowania sklepu internetowego jest bardzo rozbudowane API, które pozwala na wymianę ogromnej ilości danych pomiędzy sklepem, a innymi systemami informatycznymi (np. systemy ERP).

Warto także wspomnieć o możliwości outsourcingu usług informatycznych związanych z pracami integratorskimi (wymiana danych, import danych z baz danych, integracje z wszelkimi hurtowaniami i systami drop-shippingowymi) i rozbudową naszego oprogramowania o dedykowane moduły.

Ale czy tak rozbudowana lista funkcji jaką posiada nasze oprogramowanie sklepu internetowego Państwu nie wystarczy? Aż nie chce się w to wierzyć…